Напрямки досліджень

На даний час в установі ведуться дослідження по 8 завданнях 7 програм наукових досліджень, а саме: «Кормові ресурси» (2 завдання), «Землеробство», «Зернові культури», «Овочеві і баштанної культури», «Картоплярство», «Свинарство», «Трансфер інновацій».

І. Науково-технологічний відділ зрошуваного землеробства:

Зважаючи на те, що Миколаївська область є зоною ризикованого землеробства, вирощування овочевих та інших просапних культур ефективне лише за умови зрошення, відділ займається розробкою елементів технології вирощування цибулі ріпчастої в озимій культурі за краплинного зрошення півдня України; екологічно безпечних прийомів удобрення картоплі при краплинному зрошенні. Також було визначено комплексну взаємодію режимів зрошення, доз та способів внесення мінеральних та мікродобрив при вирощуванні цукрових буряків в ланці короткоротаційної сівозміни на продуктивність коренеплодів цукрових буряків при краплинному зрошенні для виробництва біоетанолу.

ІІ. Науково-технологічний відділ незрошуваного землеробства:

Зокрема, враховуючи те, що з утворенням приватних господарств з невеликою земельною площею і вирощуванням обмеженого набору культур стало недоцільним освоювати великі сівозміни, виникла потреба у розробці і впровадженні вузькоспеціалізованих сівозмін із скороченим терміном ротації. Науковці відділу займаються обґрунтуванням найбільш ефективних моделей польових п’ятипільних сівозмін за натуральними, економічними показниками і балансом гумусу.

Науковці відділу також ведуть роботу по створенню сортів лядвенцю рогатого, пирію безкореневищного, пирію сизого та житняку різноцільового призначення, адаптованих до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Так, наприклад, сорт лядвенцю рогатого Терцій сінокісно-пасовищного типу використання, що створений на Миколаївській ДСДС, забезпечує стабільне одержання 9 т/га сухої речовини та 0,4 т/га насіння в складних погодних умовах Степової зони України. У 2015 р. отримано заявки на сорти регнерії шорсткостеблової Златослава, пирію середнього Дірос та Ростислав, сорт лядвенцю рогатого Сайрус. Потенційна врожайність сортів складає: зеленої маси – 20-35 т/га, насіння –  0,4-0,9 т/га.

Значні посівні площі області займають зернові колосові культури, тому науковці відділу займаються розробкою елементів зональної технології вирощування озимих зернових культур, адаптованих по основних параметрах до умов господарств різного економічного стану та ресурсного забезпечення.

ІІІ. Науково-технологічний відділ трансферу інновацій в рослинництві та тваринництві.

Співробітники відділу є співавторами роботи по створенню нової вітчизняної високопродуктивної червоної білопоясої породи м’ясних свиней (спільний наказ Мінагрополітики і УААН №324/47 від 14.05.2007 р.). В Миколаївській області створено два суб’єкта з племінної справи по розповсюдженню свиней ЧБПП. Останнє бонітування свиней свідчить, що в області по кількості основних маток та кнурів дана порода займає 2 місце. Багатоплідність маток червоної білопоясої породи – 10-11  поросят на опорос, живої маси 100 кг молодняк досягає за 180 днів. Витрата корму на одиницю приросту 3,2-3,5 к. од. Товщина шпику 23-25 мм.

Відділ також відпрацьовує технологію формування і реалізації інноваційного продукту для подальшого розвитку агропромислових формувань Миколаївської області. В результаті систематизації і узагальнення матеріалів випробування завершених розробок МДСДС, дані завершені розробки доведені до рівня інновацій з забезпеченням повного пакету технологічних і техніко-економічних документів супроводження інновацій в галузях сільського господарства. На даний час відділ працює над завданням аналізу економічної кон’юнктури та ринку наукових інновацій з урахуванням його специфіки у Миколаївському регіоні для розробки маркетингової стратегії та інструментарію просування конкурентоздатних технологій, продукції і послуг у агровиробництво.