Напрямки досліджень

Основне завдання наукової діяльності – відпрацювання пріоритетів подальшого розвитку агропродовольчої сфери регіону, удосконалення зональної технології вирощування озимих зернових культур, адаптованих по основних параметрах до умов господарств різного економічного стану та ресурсного забезпечення; створення та передача в державне сортовипробування сортів кормових трав; розробка екологічно безпечних елементів вирощування овочевих культур на краплинному зрошенні; створення короткоротаційних сівозмін з високою продуктивністю; селекційне поліпшення і підвищення продуктивності м’ясних порід свиней. Пріорітетними є прикладні дослідження та науково-технічні розробки.

1. Розроблено найбільш оптимальні моделі короткоротаційних сівозмін для незрошуваних умов південного Степу з питомою вагою парів (чорного та сидерального) – 20 %, зернових культур – 50 % (у тому числі продовольчої групи від 20 до 40 %) і технічних культур – 30 % (у тому числі 10 % соняшнику і 20 % ріпаку або льону олійного). Система сівозмін чорний/сидеральний пар – озима пшениця – озимий ріпак/льон олійний – озимий ячмінь – соняшник/кукурудза забезпечує прибуток 1893-2229 грн/га та рівень рентабельності 38-77 %. На фоні органо-мінеральної системи удобрення (внесення N60P60 та заорювання післяжнивних решток) у сівозмінах із полем сидерального пару забезпечується бездефіцитний баланс гумусу в ґрунті (280-638 кг/га).

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=134790&chapter=description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=136420

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=137541

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=170490

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=230144

https://drive.google.com/file/d/0B8a-Dp9f8rgTNWxHYVlINjRjYjg/view

http://ecology.chdu.edu.ua/article/download/63254/58666

2. Створені новітні сорти кормових культур сінокісно-пасовищного використання із зумовленою адаптивністю до жорстких кліматичних умов Степової зони України. Так, сорт лядвенцю рогатого Сайрус забезпечує одержання 34,45 т/га зеленої маси та 8,8 т/га сухої речовини. Також створені сорти регнерії шорсткостеблової Златослава, пирію середнього Дірос та Ростислав, які мають суттєві переваги над аналогами та вперше в Україні запропоновані для створення пасовищ багатоцілового використання.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zz_2014_62_25.pdf

http://miapv.com.ua/?dl_id=277

https://kubsau.ru/upload/iblock/be0/be082c40f2dc7c450a24273ac983b4b5.pdf

3. Розроблені елементи зональної технології вирощування озимих зернових культур, адаптовані по основних параметрах до умов господарств різного економічного стану та ресурсного забезпечення.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=204320

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=172550

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=172549

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=151299

https://drive.google.com/file/d/0B8a-Dp9f8rgTNWxHYVlINjRjYjg/view

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/100_2018/part_1/3.pdf

https://visnyk.mnau.edu.ua/n94v2r2017antipova/

4. Розроблена технологія одержання надранньої продукції цибулі ріпчастої озимої. Перевага даного способу вирощування полягає в тому, що збирання цибулі починається на 1-1,5 місяці раніше, порівняно із цибулею весняного посіву і на 2-3 тижні раніше за розсадну культуру при однакових витратах на вирощування, при оптових цінах в 2-3 рази вищих порівняно з осінніми цінами на продукцію. При дотриманні елементів технології вирощування цибулі ріпчастої озимої урожайність продукції досягає 30 т/га.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223933&chapter=description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=151227

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/…/Тези.pdf

http://miapv.com.ua/?dl_id=390

5. Розроблена комплексна оцінка порівняльного вивчення продуктивних, відгодівельних, забійних та м’ясо-сальних якостей червоної білопоясої породи м’ясних свиней залежно від інтенсивності розвитку кнурів і свиноматок у період їх вирощування. Впроваджено у виробництво систему вирощування ремонтного молодняку для поновлення основного стада, що базується на принципах чистопородного розведення, схрещування та гібридизації, як у якості батьківських форм, визначення відтворювальних, забійних та м’ясо-сальних якостей молодняку.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vanp_2015_2(2)__43.pdf

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vanp_2015_2(2)__44.pdf

https://visnyk.mnau.edu.ua/n84v2r2015t2onishenko/

http://miapv.com.ua/?dl_id=48

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/ecology/2012/206-194-24.pdf