Злакові мухи на посівах озимої пшениці

Шахова Н.М., ст. науковий співробітник, кандидат біол. наук

Миколаївський інститут агропромислового виробництва

Шаповалов А.І. начальник відділу фітодіагностики

Державна інспекція захисту рослин Миколаївської області

Наведені багаторічні дані динаміки чисельності злакових мух у Миколаївській області. Показано вплив строків сівби та попередників озимої пшениці на чисельність злакових мух.

Ключові слова: озима пшениця, злакові мухи, динаміка, строки сівби, попередники, ефективність.

Приведены многолетние данные динамики численности злаковых мух в Николаевской области. Показано влияние сроков посева и предшественников озимой пшеницы на численность злаковых мух.

Ключевые слова: озимая пшеница, злаковые мухи, динамика, сроки посева, предшественники, эффективность.  

  zlak_muhi.pdf (222.6 KiB, 1,489 скачиваний)