Удосконалення хімічного захисту озимої пшениці від сисних шкідників в умовах південного Степу

Н.М. Шахова, кандидат біологічних наук

Л.К. Антипова, кандидат сільскогосподарських наук

Н.І. Коцюрубенко, молодший науковий співробітник

Миколаївський інститут агропромислового виробництва

Наведені результати досліджень по застосуванню інсектициду в суміші з регулятором росту рослин. Показана ефективність дії піретроїдних інсектицидів різних препаративних форм проти личинок сисних шкідників.

Приведены результаты исследований применения инсектицида в смеси с регулятором роста растений. Показана эффективность действия пиретроидных инсектицидов разных препаративных форм  против личинок сосущих вредителей.

  ozima_pshen.pdf (429.1 KiB, 1,021 скачиваний)