КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА ТА ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

УДК 633.11:632.7/477.7 ШАХОВА Н.М. ШАПОВАЛОВ А.І.

Наведені багаторічні дані динаміки чисельності клопів шкідливої черепашки (Eugaster integriceps Put.) в Миколаївській області. Показано вплив попередників і строків сівби озимої пшениці на кількість клопів у зоні південного Степу України. Наведені результати досліджень про ефективність дії сучасних інсектицидів проти клопів шкідливої черепашки на посівах озимої пшениці.

  ozima_pshen.pdf (429.1 KiB, 1,021 скачиваний)