Урожай та білковість зерна ярої твердої пшениці залежно від гідротермічних умов Степу України

  urogay_yara_tv_pshen.pdf (154.9 KiB, 936 скачиваний)

Андрійченко Л.В., Миколаївський інститут АПВ УААН

Подана оцінка впливу гідротермічних умов на формування врожайності та якості зерна ярої твердої пшениці.

The article features estimation of influence hydrothermic conditions on shaping the productivities and quality grain spring durum wheat.