Продуктивність ярої пшениці залежно від способів сівби в покривній культурі з еспарцетом

  prod_yaroi_pshen.pdf (123.1 KiB, 1,404 скачиваний)

АНДРІЙЧЕНКО Л.В. – н. співробітник, Миколаївський інститут АПВ УААН

Встановлено більш сприятливі умови росту і розвитку еспарцету під покривом ярої м’якої пшениці порівняно з ярим ячменем. В результаті однакової продуктивності покривних культур найвищу продуктивність забезпечив агрофітоценоз «яра пшениця + еспарцет».

Выявлены более благоприятные условия роста и развития эспарцета под покровом яровой мягкой пшеницы сравнительно с яровым ячменем. В результате одинаковой продуктивности покровных культур наибольшую продуктивность обеспечил агрофитоценоз “яровая пшеница + эспарцет”.

PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT AS A COVER CROP WITH SAINFOIN DEPENDING ON SOWING PATTERNS. L.V. Andreichenko.

The study reveals more favorable growth and development conditions for sainfoin grown with spring soft wheat as compared with spring barley.