Запаси продуктивної вологи в ґрунті на технологічному полігоні Миколаївської ДСДС станом на 14.11.2014 р.

п/п

Культура Шар ґрунту,

см

Запаси продуктив-ної вологи, мм

Оцінка волого-запасів

1 Озима пшениця по чорному пару

0-30

29,2 задовільні
0-100 111,5

задовільні

2 Озима пшениця по стерні

0-30

38,2 задовільні
0-100 78,0

незадовільні

3 Озима пшениця по соняшнику

0-30

35,7 незадовільні
0-100 58,2

незадовільні