Запаси продуктивної вологи в ґрунті на стаціонарному досліді по сівозмінам Миколаївської ДСДС станом на 31.10.2014 р.

п/п

Культура Шар ґрунту,

см

Запаси продуктив-ної вологи, мм Оцінка волого-запасів
1 Озима пшениця по чорному пару 0-30 30,7 задовільні
0-100 126,7 задовільні
2 Озимий ріпак 0-30 30,8 задовільні
0-100 107,0 задовільні
3 Озимий ячмінь 0-30 18,1 незадовільні
0-100 48,6 незадовільні