Інформація про стан посівів озимих зернових культур в Миколаївській області на 26.11.2013 року

Погодні умови листопада були сприятливими для росту і розвитку озимих культур.

На технологічному полігоні МДСДС посіви озимої пшениці по паровому попереднику знаходяться  у фазі кущіння, крім пізніх строків сівби (15.10, 25.10). По стерньовому попереднику та соняшнику за сівби 5.09; 15.09; 25.09; 5.10 – початок кущіння.

Озима пшениця, посіяна по всіх попередниках 15.10 – у фазі 3 листка; 25.10 – 2 листка.

Стан посівів добрий та задовільний.

Вміст цукрів у вузлах кущіння озимої пшениці коливається від 38 до 40 % у перерахунку на суху речовину.

 

Фітосанітарний стан посівів

 

На озимій пшениці середня чисельність хлібного туруна складає 0,8-2,5 личинок/м2; пошкоджено 5-8%, на окремих полях (у південних районах) – до 22% рослин, в основному у слабкому ступені.

Злаковими попелицями за чисельності 1,3 екз./рослину заселено близько 15-25% обстежених площ та 3-12% рослин. Розвиток хвороб стримується погодними умовами, ураженість ними посівів залишається на попередньому рівні.

Активного заселення озимих культур мишоподібними гризунами не спостерігається.

Запаси продуктивної вологи в ґрунті Миколаївської ДСДС

станом на 26.11.2013 р. (технологічний полігон)

з/п

Культура

Попередник

Шар ґрунту,

см

Запаси продуктивної вологи, мм

Оцінка волого-запасів

1

Озима

пшениця

Чорний пар

0-30

21,4

задовільно

0-100

128,0

задовільно

2

Стерня

0-30

26,2

задовільно

0-100

126,1

задовільно

3

Соняшник

0-30

33,1

задовільно

0-100

85,1

погано