Формування урожайності зерна ячменю озимого при його вирощуванні у південному степу України

УДК 633.16+551.5

Хомяк П.В., кандидат с.-г. наук

Андрійченко Л.В., кандидат с.-г. наук

Залевська М.П., с.н.с.

Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України

Формування урожайності зерна ячменю озимого при його вирощуванні у південному степу України

Наводяться експериментальні дані впливу агрометеорологічних умов, попередників, застосування добрив та засобів захисту рослин на урожайність ячменю озимого.

Постановка проблеми. Ключовою проблемою сільськогосподарського виробництва нашої країни є прискорене і стійке нарощування об’ємів зерна. Перед працівниками сільського господарства постала важлива задача –забезпечити зростаючі потреби у високоякісному продовольчому і фуражному зерні, а також у зерні для технічної переробки. Однією з основних зернофуражних культур в Україні є ячмінь озимий, площі посівів якого досягають 1,3 млн. га, а валовий збір зерна по країні збільшився до 4 млн. тонн.

  article59.pdf (136.0 KiB, 1,005 скачиваний)