Врожайність зернофуражних культур у сівозмінах короткої ротації Врожайність зернофуражних культур у сівозмінах короткої ротації

УДК 633.1:631.1

Андрійченко Л.В., Миколаївський інститут АПВ НААН, кандидат с.-г. наук

Порудєєв В.А., Миколаївський інститут АПВ НААН, н. співробітник

Шкумат В.П., Миколаївський державний аграрний університет, кандидат с.-г. наук

 

На підставі багаторічних досліджень авторами вивчені особливості формування врожайності зернофуражних культур при вирощуванні їх в умовах південного Степу України у сівозмінах короткої ротації

Ключові слова: зернофуражні культури, продуктивна волога, урожайність, попередник, добрива, агрометеорологічні умови.

На основании многолетних исследований авторами изучены особенности формирования урожайности зернофуражных культур при возделывании их в условиях южной Степи Украины в короткоротационных севооборотах

Ключевые слова: зернофуражные культуры, продуктивная влага, урожайность, предшественник, удобрения, агрометеорологические условия.

 

These recomendations are based on longterm studies by above mentioned authors. Features of productivity formation of coars grains are studied at cultivation in


condition of southern Steppe of Ukraine in short-term crop rotation

Keywords: coars grains, productivity moisture, productivity, predecessor, fertilizers, agrometeorological conditions.


 

Вступ. Збільшення виробництва зернофуражних культур та ріст їх питомої ваги у хлібному балансі країни відіграють важливу роль в успішному розвитку зернового господарства в цілому [1, 7]. Особливе значення у зв’язку з цим має підвищення культури землеробства та освоєння науково обґрунтованих сівозмін як засіб регулювання надходження органічної речовини в ґрунт, швидкості його трансформації, фітосанітарного стану полів і в кінцевому підсумку – підвищення врожайності зернофуражних культур  [3, 5]. Дослідженнями встановлено, що сівозміни, як ті, що є основою здійснення технологічних систем (обробітку ґрунту, удобрення, захисту рослин та інших) тільки за рахунок раціонального чергування чистого пару і сільськогосподарських культур сприяють збільшенню продуктивності останніх на 7-8 ц зернових одиниць з 1 га [9, 10]….

  article58.pdf (241.8 KiB, 1,312 скачиваний)