Заводська лінія Добряка червоної білопоясої породи свиней

Основні техніко-економічні показники:

Тварини нової заводської лінії Добряка №3549 в племрепродукторі “Зоряне” Первомайського р-ну характеризуються розтягнутістю тулубу, масивністю, виповненими окостами, міцною конституцією, невибагливістю до умов утримання, стресстійкістю.

Дані тварини мають меншу товщину шпику (18,5мм) та більш високу масу окосту (11,5 кг), найбільший вихід цінних частин туші (підчеревина, повздовжній м’яз, грудинка) -18,2 %, вихід м’яса в туші – 62,1%. Забійний вихід склав 75,2%, що переважило даний показник чистопородних тварин ЧБП породи на 2,5%. Довжина напівтуші становила – 98,7 см.

Рівень рентабельності дослідних тварин – 53,5%, що на 10,2% більше в порівнянні з чистопородним поголів’ям свиней червоної білопоясої породи.

Finish Reading: Заводська лінія Добряка червоної білопоясої породи свиней

Сорт житняку гребінчастого Яструбинівський

Основні техніко-економічні показники:

Даний сорт в складних погодних умовах півдня України забезпечує одержання 5,3т/га сухої речовини та 0,51 т/га кондиційного насіння. Сорт Яструбинівський відноситься до степового екотипу, відзначається посухостійкістю 8 балів. Вегетаційний період складає 120-130 днів. Даний сорт рекомендується для сінокісно-пасовищного застосування. В посівах зберігається понад 14 років.

Finish Reading: Сорт житняку гребінчастого Яструбинівський

Сорт лядвенцю рогатого Терцій

Основні техніко-економічні показники:

Високопродуктивний посухостійкий сорт лядвенцю рогатого Терцій забезпечує стабільне одержання 280-350 ц/га зеленої маси, 80-90 ц/га сухої речовини та 4,5-5 ц/га кондиційного насіння в складних умовах Степової зони України. Даний сорт рекомендується використовувати як в сінокосах так і в пасовищах. Вміст білка складає 21,5%, вміст клейковини 23,4%. Сорт дає не менше 3-4 укосів на зелену масу, являється стійким при витоптуванні худобою на пасовищах.

Finish Reading: Сорт лядвенцю рогатого Терцій

Спосіб вирощування продовольчої картоплі при органо-мінеральному удобренні за краплинного зрошення в умовах Півдня України

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає в себе дискування, внесення добрив, зяблеву оранку, нарізання гребенів з осені, посадку, краплинне зрошення, догляд за рослинами та збирання врожаю, причому для збагачення орного шару грунту органічною речовиною використовують сидерати і солому в поєднанні з локальним внесенням мінеральних добрив в дозі N60P60К45 в гребені при садінні картоплі. Урожайність картоплі на рівні 25,4 т/га.

Finish Reading: Спосіб вирощування продовольчої картоплі при органо-мінеральному удобренні за краплинного зрошення в умовах Півдня України

Спосіб вирощування тритикале озимого у посушливих умовах південного Степу

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає основний і передпосівний обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, сівбу, догляд за рослинами, збирання врожаю. Тритикале озиме у сівозміні розміщують виключно по чорному пару, під осінню культивацію вносять N30P60, висівають культуру у строк з 15 жовтня, за необхідністю навесні проводять підживлення N30 та інтегрований захист посівів від шкодо чинних об’єктів. Урожайність на рівні 2,15 т/га.

Finish Reading: Спосіб вирощування тритикале озимого у посушливих умовах південного Степу

Спосіб вирощування кабачка для переробної промисловості на чорноземах південних.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає основний обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, сівбу та збирання врожаю. Насіння висівають у три строки: перший – третя декада квітня, другий – третя декада травня, третій – третя декада червня.

Що забезпечує надходження продукції з поля з 40-43 до 110-120 днів при загальному зборі плодів в літньо-осінній період від 170 до 190 тонн.

Finish Reading: Спосіб вирощування кабачка для переробної промисловості на чорноземах південних.

Спосіб вирощування соняшнику в сівозмінах короткої ротації

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування соняшнику в сівозмінах короткої ротації включає сівбу, догляд за посівами, внесення добрив, збирання врожаю. Культуру розміщують у ланці п’ятипільної сівозміни: кукурудза на зелений корм – озимий ячмінь – соняшник, при цьому кукурудза разом із падалицею соняшнику виступає як провокаційний фон для знищення рослин вовчка. Забезпечує отримання високої врожайності насіння соняшнику при вирощуванні його у сівозмінах короткої ротації (1,7-1,8 т/га у середньо- посушливі та до 2,5-2,6 т/га у вологі роки).

Finish Reading: Спосіб вирощування соняшнику в сівозмінах короткої ротації

Спосіб вирощування озимої пшениці для посушливих умов Степу.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування озимої пшениці в посушливих умовах півдня України, що передбачає основний і передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, сівбу, догляд за рослинами, збирання врожаю, який відрізняється тим, що озиму пшеницю у сівозміні розміщують виключно по чорному пару, під осінню культивацію вносять N30Р60,висівають сорт Куяльник або Єрмак, за необхідності навесні проводятьпідживлення та інтегрований захист посівів від шкодочинних об’єктів.
Finish Reading: Спосіб вирощування озимої пшениці для посушливих умов Степу.

Спосіб підвищення урожайності та якості зерна озимої пшениці на чорноземах південних.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування озимої пшениці, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, удобрення, сівбу та збирання врожаю, який відрізняється тим, що озиму пшеницю у сівозміні розміщують по чорному пару, під осінню культивацію вносять N30Р60, а протягом весняно-літнього періоду вносять N100 кг д.р./га у вигляді трьох підживлень.
Finish Reading: Спосіб підвищення урожайності та якості зерна озимої пшениці на чорноземах південних.

Спосіб досягнення бездефіцитного балансу гумусу в сівозмінах короткої ротації.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб екологізації ґрунту сівозмін короткої ротації для фермерських господарств Степу України, який включає певне послідовне чергування культур у 5-пільних сівозмінах, який відрізняється тим, що культури розміщуються за одним із варіантів: 1). чорний пар – озима пшениця – соняшник – озимий ячмінь – сориз; 2). чорний пар – озима пшениця – кукурудза на зерно – озимий ячмінь – соняшник; 3). чорний пар – озима пшениця – озима пшениця – соняшник – сориз на фоні органо-мінеральної системи удобрення, створеної за рахунок внесення мінеральних добрив в дозі N60P60 під передпосівну культивацію та заорювання післяжнивних решток (солома зернових колосових культур, стебла соняшнику, кукурудзи та соризу).
Finish Reading: Спосіб досягнення бездефіцитного балансу гумусу в сівозмінах короткої ротації.

Спосіб удосконалення технології вирощування насіннєвої картоплі в умовах Півдня України.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб удосконалення технології вирощування насіннєвої картоплі в умовах зрошення півдня України, який включає в себе утримання до садіння пару у чистому від бур’янів і розпушеному стані, чизелювання на глибину 20-22 см, нарізання гребенів, посадку, догляд за рослинами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що комплексно вносяться мінеральні добрива  локально та регулятори росту на сортах різних груп стиглості.
Finish Reading: Спосіб удосконалення технології вирощування насіннєвої картоплі в умовах Півдня України.

Спосіб боротьби з бур’янами на насінниках люцерни другого та наступного років життя.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає весняний механізований обробіток грунту під травостоєм для зменшення забур’янення агроценозу (посіви обробляють весною культиватором КПШ-8 у два сліди під невеликим кутом до рядків культури і потім двічі розпушують грунт у міжряддях до змикання рядків).  При використанні даного способу врожай насіння люцерни підвищується завдяки збільшенню кількості продуктивних стебел на 19 шт./м2 (17,3%), китиць на стеблі на 1,3 шт. (17,6%).
Finish Reading: Спосіб боротьби з бур’янами на насінниках люцерни другого та наступного років життя.

Спосіб підвищення врожайності соняшнику у короткоротаційній сівозміні.

Основні техніко-економічні показники:

Дозволяє вирощувати соняшник при скороченні терміну його ротації до 3-х років. Система обробітку грунту, що дозволяє за два роки відновити бездефіцитний водний баланс грунту в короткоротаційній трипільній сівозміні з соняшником. Використання перспективних сортів та гібридів соняшнику з врожайністю 20-33,1 ц/га , придатних до вирощування в короткоротаційних сівозмінах. Застосування стимуляторів росту на посівах дозволяють отримати до 2,6 ц/га додаткової продукції.
Finish Reading: Спосіб підвищення врожайності соняшнику у короткоротаційній сівозміні.

Безпересадковий спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої без пересаджування, який включає висів насіння, який відрізняється тим, що насіння висівають в ІІІ декаді березня – ІІІ декаді квітня однорядково за схемою 70 х 8 х 10 см з густотою рослин з розрахунку 178,6 тис. та укриттям рослин восени землею на висоту гребенів 10-12 см./га. Finish Reading: Безпересадковий спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої

Спосіб захисту посівів озимої пшениці від шкідників по колосовому попереднику в умовах південного Степу України

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає обприскування посівів в фазу виходу рослин в трубку сумішшю інсектицидів з регуляторами росту рослин. Може бути икористаний при вирощуванні озимої пшениці в посушливих умовах Південного Степу України. Спосіб полягає в обприскуванні посівів озимої пшениці сумішшю інсектицидів з регуляторами росту: Вантекс, 60 мк.с. (0,07 л/га) + Емістим С, в.с.р. (5,0 мл/га); Нурелл Д, к.е. (1,0 л/га + Агростимулін, в.с.р. (5,0 мл/га). Finish Reading: Спосіб захисту посівів озимої пшениці від шкідників по колосовому попереднику в умовах південного Степу України

Спосіб підвищення продуктивності культур у сівозмінах короткої ротації

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає певне послідовне чергування культур у 3-5-пільних сівозмінах із різною наси-ченістю в них зерновими культурами, соняшником та паром, який відрізня-ється тим, що впроваджу-ються п’ятипільні польо-ві сівозміни з наступною структурою: 20% соняш-ника, до 60% зернових (в т.ч. оз. пшениці 20-40%), 20% чорного пару. Забезпечується збільшен-ня виходу зерна з 1 га сівозмінної площі на 50%, рівня рентабельності на 20%. Підвищення зимостійкості озимої пшениці на 30% із рівнем врожайності 35-40 ц/га. Finish Reading: Спосіб підвищення продуктивності культур у сівозмінах короткої ротації

Спосіб вирощування озимих зернових культур за інтенсивною технологією

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування озимих зернових культур за інтенсивною технологією, який включає диференційований підхід до обробітку ґрунту, сівбу, внесення добрив, хімічний спосіб захисту посівів, який відрізняється тим, що озимі зернові висівали не тільки по чорному пару, а і по гірших попередниках (стерньовий, кукурудза на силос). Finish Reading: Спосіб вирощування озимих зернових культур за інтенсивною технологією

Cпосіб вирощування ярої твердої пшениці в богарних умовах Степу України

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування ярої твердої пшениці, який включає основний обробіток ґрунту, внесення добрив, сівбу, догляд за посівом, збирання врожаю, який відрізняється тим, що мінеральні добрива вносять під передпосівну культивацію в дозі N90Р90 кг д.р./га. Finish Reading: Cпосіб вирощування ярої твердої пшениці в богарних умовах Степу України

Спосіб вирощування цукрових буряків на чорноземах південних в умовах зрошення

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування цукрових буряків на чорноземах південних в умовах зрошення, який включає основний обробіток ґрунту, внесення добрив, сівбу, догляд за посівом, режим зрошення, збирання врожаю, який відрізняється тим, що під оранку вносять мінеральні добрива у кількості N120Р120К90 та 10 т/га зеленої маси редьки. Finish Reading: Спосіб вирощування цукрових буряків на чорноземах південних в умовах зрошення