Вплив строків сівби та норм висіву на водоспоживання сортів ярого ріпака при вирощуванні його в богарних умовах Степу України

  vpliv_strokiv_yariy_ripak.pdf (164.9 KiB, 1,384 скачиваний)

Іщенко А.В., Миколаївський інститут АПВ УААН

Подана оцінка впливу норм висіву та строків сівби на водоспоживання сортів ярого ріпака в умовах Степу України.

Ключові слова: ярий ріпак, сорт, норми висіву, строки сівби, водоспоживання, волога.

The article features estimation of influence seeding rates and seeding dates on waterconsumption of sorts of spring ripe in conditions of Steppe of Ukraine.

Key words: spring ripe, sort, seeding rates, seeding dates, waterconsumption, moisture.