Додаток до річного плану закупівель 2015 р.

  _____2015.pdf (495.4 KiB, 168 скачиваний)

  _.pdf (520.9 KiB, 166 скачиваний)

  __2.pdf (383.8 KiB, 168 скачиваний)

КОМПЛЕКС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2016 РОЦІ (НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

КОМПЛЕКС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2016 РОЦІ (НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

field-of-maize-crops

  Recomendasii-2016.doc (320.0 KiB, 340 скачиваний)

Конференція 01.12.2015

1_22

 

Дякуємо всім за участь!

 

1 декабря 2015 г. Николаевская государственная сельскохозяйственная опытная станция провела Международную научно-практическую конференцию «Современные проблемы агроэкологии». Конференция собрала широкий круг ученых, представителей различных научно-исследовательских учреждений, университетов, других предприятий и компаний Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Азербайрджана, Польши, ведь, как известно, экологические проблемы не имеют государственных границ.

 

Благодарим всех за участие!

 

В ближайшее время ожидайте выход электронной версии сборника тезисов конференции, которые будут разосланы на соответствующие адреса участников.

 

  Program.pdf (413.3 KiB, 437 скачиваний)

  

  SbornikAGROECOLOGY.pdf (1.7 MiB, 633 скачиваний)

Інтернет-конференція

1

  ProgramofInternationalScientificandPracticalConference.pdf (516.8 KiB, 827 скачиваний)

  Sbornik2015.pdf (3.0 MiB, 1,410 скачиваний)

Дякуємо всім за участь!

5 октября 2015 г. Николаевская государственная сельскохозяйственная опытная станция ИОЗ НААН Украины провела Международную научно-практическую конференцию «Аграрная наука: развитие и перспективы».

В конференции приняли участие более 250 представителей  различных научно-исследовательских учреждений и университетов с Украины, России, Беларуси, Литвы, Казахстана, Израиля, которым небезразлично состояние современной  аграрной науки и ее перспектив в будущем.

Благодарим всех за участие!

В ближайшее время ожидайте выход электронной версии сборника тезисов конференции, которые будут разосланы на соответствующие адреса участников.

Заводська лінія Добряка червоної білопоясої породи свиней

Основні техніко-економічні показники:

Тварини нової заводської лінії Добряка №3549 в племрепродукторі “Зоряне” Первомайського р-ну характеризуються розтягнутістю тулубу, масивністю, виповненими окостами, міцною конституцією, невибагливістю до умов утримання, стресстійкістю.

Дані тварини мають меншу товщину шпику (18,5мм) та більш високу масу окосту (11,5 кг), найбільший вихід цінних частин туші (підчеревина, повздовжній м’яз, грудинка) -18,2 %, вихід м’яса в туші – 62,1%. Забійний вихід склав 75,2%, що переважило даний показник чистопородних тварин ЧБП породи на 2,5%. Довжина напівтуші становила – 98,7 см.

Рівень рентабельності дослідних тварин – 53,5%, що на 10,2% більше в порівнянні з чистопородним поголів’ям свиней червоної білопоясої породи.

Finish Reading: Заводська лінія Добряка червоної білопоясої породи свиней

Сорт житняку гребінчастого Яструбинівський

Основні техніко-економічні показники:

Даний сорт в складних погодних умовах півдня України забезпечує одержання 5,3т/га сухої речовини та 0,51 т/га кондиційного насіння. Сорт Яструбинівський відноситься до степового екотипу, відзначається посухостійкістю 8 балів. Вегетаційний період складає 120-130 днів. Даний сорт рекомендується для сінокісно-пасовищного застосування. В посівах зберігається понад 14 років.

Finish Reading: Сорт житняку гребінчастого Яструбинівський

Сорт лядвенцю рогатого Терцій

Основні техніко-економічні показники:

Високопродуктивний посухостійкий сорт лядвенцю рогатого Терцій забезпечує стабільне одержання 280-350 ц/га зеленої маси, 80-90 ц/га сухої речовини та 4,5-5 ц/га кондиційного насіння в складних умовах Степової зони України. Даний сорт рекомендується використовувати як в сінокосах так і в пасовищах. Вміст білка складає 21,5%, вміст клейковини 23,4%. Сорт дає не менше 3-4 укосів на зелену масу, являється стійким при витоптуванні худобою на пасовищах.

Finish Reading: Сорт лядвенцю рогатого Терцій

Спосіб вирощування продовольчої картоплі при органо-мінеральному удобренні за краплинного зрошення в умовах Півдня України

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає в себе дискування, внесення добрив, зяблеву оранку, нарізання гребенів з осені, посадку, краплинне зрошення, догляд за рослинами та збирання врожаю, причому для збагачення орного шару грунту органічною речовиною використовують сидерати і солому в поєднанні з локальним внесенням мінеральних добрив в дозі N60P60К45 в гребені при садінні картоплі. Урожайність картоплі на рівні 25,4 т/га.

Finish Reading: Спосіб вирощування продовольчої картоплі при органо-мінеральному удобренні за краплинного зрошення в умовах Півдня України

Спосіб вирощування тритикале озимого у посушливих умовах південного Степу

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає основний і передпосівний обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, сівбу, догляд за рослинами, збирання врожаю. Тритикале озиме у сівозміні розміщують виключно по чорному пару, під осінню культивацію вносять N30P60, висівають культуру у строк з 15 жовтня, за необхідністю навесні проводять підживлення N30 та інтегрований захист посівів від шкодо чинних об’єктів. Урожайність на рівні 2,15 т/га.

Finish Reading: Спосіб вирощування тритикале озимого у посушливих умовах південного Степу

Спосіб вирощування кабачка для переробної промисловості на чорноземах південних.

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб включає основний обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, сівбу та збирання врожаю. Насіння висівають у три строки: перший – третя декада квітня, другий – третя декада травня, третій – третя декада червня.

Що забезпечує надходження продукції з поля з 40-43 до 110-120 днів при загальному зборі плодів в літньо-осінній період від 170 до 190 тонн.

Finish Reading: Спосіб вирощування кабачка для переробної промисловості на чорноземах південних.

Спосіб вирощування соняшнику в сівозмінах короткої ротації

Основні техніко-економічні показники:

Спосіб вирощування соняшнику в сівозмінах короткої ротації включає сівбу, догляд за посівами, внесення добрив, збирання врожаю. Культуру розміщують у ланці п’ятипільної сівозміни: кукурудза на зелений корм – озимий ячмінь – соняшник, при цьому кукурудза разом із падалицею соняшнику виступає як провокаційний фон для знищення рослин вовчка. Забезпечує отримання високої врожайності насіння соняшнику при вирощуванні його у сівозмінах короткої ротації (1,7-1,8 т/га у середньо- посушливі та до 2,5-2,6 т/га у вологі роки).

Finish Reading: Спосіб вирощування соняшнику в сівозмінах короткої ротації

Запаси продуктивної вологи в ґрунті на технологічному полігоні Миколаївської ДСДС станом на 14.11.2014 р.

п/п

Культура Шар ґрунту,

см

Запаси продуктив-ної вологи, мм

Оцінка волого-запасів

1 Озима пшениця по чорному пару

0-30

29,2 задовільні
0-100 111,5

задовільні

2 Озима пшениця по стерні

0-30

38,2 задовільні
0-100 78,0

незадовільні

3 Озима пшениця по соняшнику

0-30

35,7 незадовільні
0-100 58,2

незадовільні

Запаси продуктивної вологи в ґрунті на стаціонарному досліді по сівозмінам Миколаївської ДСДС станом на 31.10.2014 р.

п/п

Культура Шар ґрунту,

см

Запаси продуктив-ної вологи, мм Оцінка волого-запасів
1 Озима пшениця по чорному пару 0-30 30,7 задовільні
0-100 126,7 задовільні
2 Озимий ріпак 0-30 30,8 задовільні
0-100 107,0 задовільні
3 Озимий ячмінь 0-30 18,1 незадовільні
0-100 48,6 незадовільні

Запаси продуктивної вологи в ґрунті на стаціонарному досліді по сівозмінам Миколаївської ДСДС станом на 16.10.2014 р.

п/п

Культура

Шар ґрунту,

см

Запаси продуктив-ної вологи, мм

Оцінка волого-запасів

1

Озима пшениця по чорному пару

0-30

27,4

задовільні

0-100

113,1

задовільні

2

Озимий ріпак

0-30

27,5

задовільні

0-100

95,5

задовільні

3

Озимий ячмінь

0-30

16,1

незадовільні

0-100

43,4

незадовільні