Головна

Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства

Національної академії аграрних наук України»

img_20170515_163040

 

Єропкін Василь Анатолійович – кандидат економічних наук, директор МДСДС ІЗЗ НААН.

 

Основними напрямами діяльності МДСДС є:

– відпрацювання пріоритетів подальшого розвитку агропродовольчої сфери регіону;

– дослідження і розробки в галузях рослинництва і землеробства, насінництво зернових культур; створення та передача в державне сортовипробування сортів кормових трав;

– агроекологічний моніторинг на базі довгострокових стаціонарних дослідів;

– розробка, впровадження та удосконалення технологій вирощування зернових і олійних культур в зоні Степу;
– розробка екологічно безпечних моделей землекористування, що підвищюють продуктивність агроекосистеми;
– відтворення  стада великої рогатої худоби і свиней, створення племцентрів, племферм.